Jste zde: DomůOP PIK, NPO

Kontaktujte nás

Česká republika
API CZ s.r.o.
Slapy 136
CZ-391 76 Slapy u Tábora
T: +420 381 278 043
E: info@apicz.com

Německo
API DE GmbH
Karl-Marx-Straße 22-24
D 12529 Schönefeld OT Großziethen
T: +49 (0) 3379 3106274
Fax: +49 (0) 3379 3218248
T: +49(0)30-453 05 144
E: contact@apicz.com
W: www.apide.de

Velká Británie
Alfred Bekker API Ltd
Kellythorpe Ind Est
Driffield, East Yorkshire
UK-YO25 9DJ 
E: info@alfredbekker.com
T: 0800 334 5126 (free)
W: www.alfredbekker.co.uk

Facebook

 

 

Partners

Přihlášení

OP PIK, NPO

Naše společnost API CZ s. r. o. realizuje následující projekty, které jsou předloženy ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

  1. Inovace – inovační projekt – III. výzva

Název projektu: Inovace produktu a výrobního procesu ve společnosti API CZ s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008767

Předmět projektu: Vybudování výrobní haly a pořízení technologie pro zavedení sériové výroby inovované rampy pro bezbariérová vozidla.

Cíl projektu: Zavedení sériové výroby nové rampy pro automobily s víceprvkovou nápravou, jejíž prototyp vznikl na základě vlastního vývoje. Současně dojde také k zavedení inovovaného procesu výroby.

Přínos projektu: Růst obratu a posílení konkurenceschopnosti na světových trzích.

 

  1. Potenciál – III. výzva

Název projektu: Vybudování výzkumně-vývojového centra společnosti API CZ s. r. o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008657

Předmět projektu: Vybudování samostatného VaV centra a jeho vybavení nejmodernějšími technologiemi a zařízeními.

Cíl projektu: Podpora vlastních vývojových aktivit a rozvoj inovačního potenciálu firmy. Společnost tímto bude schopna vyvíjet, inovovat a testovat své produkty v oblasti úpravy automobilů na bezbariérová.

Přínos projektu: Oddělení výrobní a výzkumné činnosti. Navýšení vlastního know-how a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na zahraničních trzích.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií pro účely VaV: Testovací stolice OF-1633_E-SBA-APICZ-R00-160728

Kontakt: Lenka Köhlerová 702 040 850, lenka.kohlerova@apicz.com

 

  1. Marketing – II. Výzva

Název projektu: Marketingová podpora exportu API CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007578

Předmět projektu: Podpora individuální účasti společnosti na jednom zahraničním veletrhu

Cíl projektu: Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a podpora expanze společnosti na zahraniční trhy.

Přínos projektu: Rozvoj a růst konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků, nárůst objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - API CZ s.r.o., je spolufinancován Evropskou unií.

 

4. Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - API CZ s.r.o.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009812

Stručný popis a cíle projektu:

Zajištění ochrany nových technických řešení právy průmyslového vlastnictví (přihláška vynálezu, udělení patentu).

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

 

5. Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - API CZ s.r.o.

Registrační číslo projektu (MS2014+) CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0012874

Stručný popis a cíle projektu:

Zajištění ochrany nových technických řešení právy průmyslového vlastnictví (přihláška vynálezu, udělení patentu).

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Číslo a název prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

 

6. Marketing – IV. Výzva

Název projektu: Marketingová podpora exportu 2019+ společnosti API CZ s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016776

Cíl a předmět projektu: Cílem projektu je podpora exportu společnosti API CZ, s.r.o. prostřednictvím individuální účasti žadatele na 5 zahraničních veletrzích v období 9/2019 -  9/2022. Plánované veletrhy jsou zaměřeny na osoby se zdravotním postižením a jsou konány na území EU v Německu. Realizace projektu povede k posílení konkurenceschopnosti a prezentace společnosti v zahraničí, získání nových zákazníků, k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

 

7. Úspory energie – V. Výzva

Název projektu: Energetické úspory v API CZ s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021735

Předmětem projektu je realizace opatření, která sníží spotřebu energie:

  1. Náhrada laserového řezacího stroje;
  2. modernizace vytápění; výměna
  3. svítidel osvětlovací soustavy.

 

Hlavní cíl projektu: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

8. Projekt Fotovoltaická elektrárna pro API CZ

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006761

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému na střeše budovy žadatele bez akumulace. FVE je ideálním řešením pro vysokou spotřebu elektrické energie při podnikání žadatele. Budova žadatele se nachází ve Slapech, u Tábora. Žadatel má již domluvenou kapacitu distribuční sítě pro svůj projekt.