Jste zde: DomůO násStátní podpora

Kontaktujte nás

Česká republika
API CZ s.r.o.
Slapy 136
CZ-391 76 Slapy u Tábora
T: +420 381 278 043
E: info@apicz.com

Německo
API DE GmbH
Karl-Marx-Straße 22-24
D 12529 Schönefeld OT Großziethen
T: +49 (0) 3379 3106274
Fax: +49 (0) 3379 3218248
T: +49(0)30-453 05 144
E: contact@apicz.com
W: www.apide.de

Velká Británie
Alfred Bekker API Ltd
Kellythorpe Ind Est
Driffield, East Yorkshire
UK-YO25 9DJ 
E: info@alfredbekker.com
T: 0800 334 5126 (free)
W: www.alfredbekker.co.uk

Facebook

 

 

Partners


Přihlášení

Státní podpora

Financování

Příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky

Na většinu těchto úprav jednotlivcům finančně přispívá stát prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Za zmínku stojí příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky, například nájezdové rampy, ližiny, přenosné rampy, svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, stropní zvedací systémy, schodolezy, dále za zmínku stojí možnost žádat o příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC,  apod. Také je možno žádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Dle portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. O výši příspěvku rozhoduje příslušný Úřad práce ČR. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, úřad práce stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč pouze v případě příspěvku na zvláštní pomůcku, který byl poskytnut na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše tohoto příspěvku činí 200 000 Kč.

Podle novely zákona, který vstupuje v platnost 1. 1. 2018, se příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

a)  

200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu, nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě

b)  

180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky

c)  

160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,

d)  

140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,

e)  

120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,

f)  

100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud byl v této době poskytnut příspěvek na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, může krajskou pobočku ÚP požádat o snížení spoluúčasti. Úřad práce ČR přihlíží k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných, k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. V každém případě spoluúčast klienta činí 1 000 Kč. Toto však neplatí, pokud je cena pomůcky nižší než 10 000 Kč.

Všechny tyto údaje, které byly oproti původnímu znění zkráceny, jsou platné od 1. 1. 2018 .

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v záložce Zdravotní postižení – www.mpsv.cz


O příspěvek na pořízení motorového vozidla i o příspěvek na mobilitu žádejte na pobočkách Úřadu práce České republiky. 

(seznam kontaktů zde)
(formuláře žádostí najdete zde)


Handicapovaní mají nárok na vrácení DPH při koupi nového vozu (více zde).


Zajímá Vás, jaká by byla cena bezbariérového vozu po odečtení možných příspěvků od státu? Připravili jsme pro Vás ukázkovou cenovou kalkulaci.  Více zde..

Attachment

PDF, 444.24 KB
updated: 23.01.2016, 7 let 1 týden ago